תם ולא נשלם

הקולות השונים "הנשמעים" בפרק זה מספרים את סיפורה של התכנית מפי הלומדים בה . למרות שהדוכרים הם אנשים שונים ובמסגרות לימוד שונות , אפשר לשמוע שהם מדברים כשפה זהה היוצרת תחושה של הרמוניה . לסיום , נביא את קולות הצוות המבטאים שפה זו : התכנית לא נבנית על "כזה ראה וקדש ;" התכנית נבנתה תוך כדי עשייה . ... הלב של התכנית הוא , כמובן , העשייה המורכבת משני פרקים אחד מתנהל בתוך הכיתות בבית הספר בגנים ... ויש את הפרק של העיבוד והחקר במכללה . זאת חכמת המעשה . התפיסה המאפיינת את התכנית היא ה"להיות" , ( being ) המתבטאת בתכנית , בבירור מתמיד של הסטודנט את הזהות האישית והזהות המקצועית שאותה הוא מביא איתו אל עולם העשייה והלימוד . הסטודנט מביא את הרקע שלו , החוויות שלו , התרבות שלו , את כל עולמו אל הכיתה , אל הילדים בבית הספר . הרקע הזה לרוב סמוי . אנחנו עוזרים לו להביא אותו אל החזית , לכן בתפיסת העבודה שלנו בירור הזהות האישית והמקצועית הוא חלק מרכזי שתומך בהתנסות ובעבודה בכיתה . שח"ף זה שיתוף בחוויה , מעורבות שבתוכה אנו לומדים . זו למידה במסגרת של קהילה שכולם לוקחים בה חלק - הצוות והסטודנטים . הלמידה נעש...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי