מה קורה לסטודנטים המשתתפים בתכנית?

אפשר לזהות כמה תהליכים שעוברים הסטודנטים כמהלך לימודיהם כתכנית : שינוי בתפיסת מושג הלמידה , התפתחות בנתיב אישי המובילה אותם להיות מורה אחר והבנת הקשר שבין סיפור החיים האישי והמורה שהם רוצים להיות . א . שינוי בת 0 י 0 ת הלמידה הסטודנטים מגיעים לתכנית לאחר לימודי תואר במסגרת אקדמית שבה "ללמוד" פירושו "לרכוש ידע . " תוך כדי השתלבותם בתכנית הם מכירים כלים נרטיכיים ללמידה , ונחשפים לגישה שלפיה הדבר שחשוב ללמוד הוא איך ללמוד , ושלמידה פירושה שינוי אישי . אלה הקולות השונים ששמענו בשיחות עם סטודנטים בתכנית : למידה כתהליך שינוי ולא כקניית ידע למידה זה תהליך שינוי . אני מרגישה שלמדתי כי אני שמה לב לדברים , אני שואלת שאלות , אני מסתכלת אחרת בטלוויזיה . ללמוד , פירושו ללמוד איך ללמוד המטרה בשח"ף היא לתת לנו הזדמנות לפתח בתוכנו דרך משלנו . הדרך לעשות זאת היא לשאול שאלות . מדיון בקבוצה אני סופגת רשמים שנשארים איתי וממשיכה לחשוב ולשאול . לוקחים את החומר הביתה . זה תהליך מתמשך ומתגלגל . רק כך אפשר להגיע לתוצר . יישום עבודה בכיתה על פי מושג הלמידה שרכשה בתכנית אני מעבירה את שאילת השאלות גם לכיתה . לא ר...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי