מבט אל המתרחש במסגרת התכנית

בכתיבת החלק השני השתמשתי בטכניקה של כתיבה אתנוגרפית . כתיבה זו נועדה להכניס את הקורא אל תוך הסדנאות וההתנסות ולאפשר לו לראות את המתרחש בתכנית . הייחודי בכתיבה מעין זו הוא שהקורא איננו רק "שומע" על התכנית אלא הוא "קורא" אותה וכך הוא יכול להתרשם "ישירות" - עד כמה שאפשר - ולגבש לעצמו עמדה . הקוראים מוזמנים , אפוא להיכנס אל חדרי הלימוד ואל מקומות ההתנסות ולטעום את טעם התכנית . כדי ליהנות מן הטעם המיוחד , אני ממליצה לקרוא את ההתרחשות ולא להסתפק בדברי המעריכה בלבד , הבאים אך להבהיר ולתמצת את שהתרחש . הטקסטים המוצגים בהמשך נאספו תוך כדי תצפית במסגרת המרכזית של תכנית שח"ף - "חכמת המעשה" - הכוללת התנסות בבתי הספר ועיבודה הן בשנה א' ללימודים והן כשנה ב' להם . בטקסטים אלה ניסיתי להצביע על מה שמהותי לתכנית , ועל מה שמייחד אותה מתכניות הכשרת מורים אחרות . שמתי דגש על הכלים ועל השפה הייחודיים שפותחו ובאמצעותם ניסיתי להציג את התהליך המרכזי שאותו עובר הסטודנט במהלך הכשרתו , תהליך שחברי הצוות מרגישים שהוא ייחודי להכשרה במסגרת שח"ף . את הכתיבה ביססתי בעיקר על חומרים שאספתי כשנה השלישית של התכנית שבמהלכה...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי