הדוברת - על מה היא מדברת?

בתפקידי כמרכזת יחידת ההערכה במכללת קיי , נמניתי עם צוות ההערכה שליווה את תכנית שח"ף בארבע השנים הראשונות לפעילותה . בשונה מאנשי הצוות , תפקידי כמעריכה היה לנסות להבין את התכנית במבט של מישהו מן החוץ , להצביע על הייחודי בה ולעזור לצוות לפתח אותה על פי דרכו . בפרק זה שני חלקים "התפתחות התכנית" ו"מה קורה בתכנית . " החלק הראשון הוא ניסיון להביט אחורה , אל השנתיים הראשונות של תכנית שח"ף , כדי לזהות את המשתנים שהשפיעו על התכנית וקבעו את אופן התפתחותה . בחלק זה הסתמכתי על דוחות הערכה שנכתבו בירי המעריכות שליוו את התכנית כשנים אלה . החלק השני מושתת על תצפיות שערכתי במהלך השנים השלישית והרביעית לתכנית בעת היותי מעריכה-מעצבת שלה . באותה נקודת זמן שאלתי את עצמי מהי הדרך הטובה לשרת את עבודתו של צוות מסוג זה ? מה יכולה מעריכה להוסיף לצוות העובר ברובו בשיתופיות , כאשר יותר ממנחה אחד נוכח בכל סדנה בו-בזמן , ועוסק אינטנסיבית בתהליכי למידת עשייתו ? הגעתי למה שלימים נכנה "הערכה אתנוגרפית , " ניסיון לתאר לצוות מה קורה בתכנית מכלי ראשון עד כמה שאפשר ולאפשר לו להחליט האם זה מה שראה בעיני רוחו או שמא יש צור...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי