תרשים ‭:2‬ הספירלה של יצירת ידע בקבוצה לפי נונקה וטקאוצ'י ‭(Nonaka & Takeuchi, 1995)‬