קהילה יוצרת ידע

בספרות מתוארים כמה מודלים המציינים את החיוניות והדינמיות של קהילת עשייה ולמידה כמוקד לחדשנות וליצירת ידע . ( 1995 ; Engestrom , 1999 ; Bereiter , 2002 Nonaka & Takeuchi , ) מבין המודלים השונים בחרנו במודל הלמידה של נונקה וטקאוצ'י העוסק בלמידה שיתופית , כדי להבין טוב יותר את תהליכי הלמידה היוצאים מתוך הידע הפרקטי של העשייה , כפי שהם באים לידי ביטוי בתכנית שח"ף . אף כי נונקה וטקאוצ'י מתייחסים ללמידה בהקשר התעשייתי מצאנו כי מודל זה מתאים להבנת תהליכי הלמידה גם כקהילות עשייה ולמידה בבית הספר ( גורודצקי , . ( 2003 נונקה וטקאוצ'י ( Nonaka & Takeuchi , 1995 ) מציעים מודל למידה שיש בו ארבעה שלבים , המתואר בתרשים . 2 בתרשים מתוארת הדינמיקה של המשכיות הלמידה בקהילות עשייה . בכל השלבים השיח הוא הגורם הדומיננטי המוביל את תהליך הלמידה . שלבי התהליך המתואר בתרשים שלעיל הם : . 1 שלב החיברות - ( socialization ) הוא השלב המאתחל אה תהליך הלמידה דרך יצירת שפה ומודלים מנטליים משותפים לקבוצה . זהו שלב שבו מתקיים היתוך אופקי המשמעות של חברי הקהילה ( Gadamer , 1981 ) ומתהווה המארג היוצר מטרות והתכוונות משותפ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי