שיח חינוכי שיתופי

סביבות הלמידה בתכנית שח"ף הן קהילות שיתופיות כאשר תהליך הלמידה יוצא מהעשייה , מהידע הסמוי , והמשכו בריונים ובבירורים משותפים , בהמשגת התוכנות ובבניית דרכי פעולה שונות הנתפסות באפשריות ומתאימות לסיטואציות הספציפיות . תהליך למידה זה מעוגן בשיח המחקרי ובשיח העיוני המתרחש בשנים האחרונות , הרואה כתהליכי ההוראה ובתהליכי הלמידה תהליכים שהם חברתיים בעיקרם ( Beck & Kosnick , 2006 ; Korthagen , Loughran & Russell , 2006 Huizen , Oers & Wubbles , 2005 ;) הטענה היא כי אי-אפשר להבין למידה רק על פי סך התהליכים הקוגניטיביים המתקיימים בראשיהם של הפרטים הלומדים , אלא מדובר בתהליכים הממוצכים כהקשר החברתי-תרבותי של המשתתפים ; השיח המתפתח בסביבות אלו - הוא המצמיח את הידע החדש . בהקשר זה אנו עדים לדיון הערני והאינטנסיבי על קהילות לומדים , בזיהוי מאפיינים של קהילות למידה ועשייה ובמיפוי תהליכים המאפשרים את הבניית הידע המשותף במסגרות אלו . ההבנה היא כי ההשתתפות והאינטראקציה במסגרת השיח השיתופי , מאפשרת חשיפה , בדיקה וטרנספורמציה של הבנות , ערכים , עמדות , ידע וכישורים , ותוך כרי תהליך זה , הבניית זהות מקצועית...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי