למידה מתוך הוויה בעשייה

תכנית שח"ף משקפת את תפיסת מקצוע ההוראה כנובע מדפוסי הוויה ( being ) בסיטואציות עשייה שונות . ( Donnelly , 1999 ; Feldman , 1997 , 2002 ) בתפיסה זו ההוראה ( העשייה ) יונקת מידע פרקטי-מעשי , זאת בשונה מתפיסות הוראה שלפיהן ידע ההוראה הוא יישומי ונובע מתוך התאוריות הכלליות של חינוך ולמידה . לפי תפיסה זו אפשר לראות את תהליך ההתפתחות המקצועית בהוראה כתהליך מתמשך של הוויה וחיפוש משמעות בהתנסויות שונות עם ילדים . התנסויות אלו מבנות ידע פעולה סמוי ( Polanyi , 1966 ) והוא המתווה את מאגר דרכי הפעולה האישיות , המכתיבות את דפוסי ההתנהגות של המורה בסיטואציות שונות . ( 2001 ; Gorodetsky & Barak , 2004 Dreyfus , 1991 ; Roth , Lawless & Masciotra , ) לפי פולני , ( Polanyi , 1966 ) הידע הסמוי הוא ידע הצומח מהימצאות בסיטואציה והכללת כל מרכיביה הקוגניטיביים , הרגשיים והטכניים לכלל כוליות משמעותית . פולני משתמש במושג , indwelling כדי לתאר את המצב שבו מתבטלת ההבחנה בין גוף ונפש ובא לידי ביטוי מאמצנו להתמודד משמעותית עם הסיטואציה הספציפית . לפי גישה זו דרכי הפעולה אינן נובעות מחשיבה מקדימה על המצב הספציפי וע...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי