2. להיות מורה - למידה לקראת הוראה באמצעות עשייה ופרשנות מלכה גורודצקי ויהודית ברק

היזמה לפיתוח תכנית להכשרת מורים שיש לה רציונל אחר , נבעה משני תהליכים סותרים לכאורה . כפי שנכתב בהקדמה , הייתה במכללה תחושת אי-נחת ביחס לתהליכי ההכשרה הנהוגים . מצד אחר הייתה תחושת נחת רבה מבתי הספר שהבוגרים נקלטו בהם . ההשתלבות החלקה וההיטמעות המהירה של הבוגרים במערכת החינוך ( קינן , הוז , כהן , פישל וורדי , , ( 1995 הדליקה אצלנו "נורה אדומה , " שכן הועלה החשש שמא ההכשרה במכללה תואמת את התרבות ואת העשייה הנהוגות בבתי הספר ובכך תורמת להנצחת הגמוניות מסורתיות של המערכת , אשר לטעמנו נדרשו בהן שינוי ורענון . כמערכת החינוך המסורתית נתפס סגל ההוראה בבתי הספר כממשק ( interface ) יעיל בין הדרישות והתכניות של משרד החינוך לבין התלמידים האמורים להראות שליטה בתכנים אלה . לפי תפיסה זו , עבודת המורים נמדדת על פי סטנדרטים חיצוניים ומדידים , שגם הם חלק מהתכתיבים החיצוניים . המיקוד בסטנדרטים תוך התעלמות מההוויה החינוכית של בית הספר , על מורכבותה ועל ריבוי פניה , למעשה הפקיע מהמורים כל אפשרות לפתח יזמות לעשייה חינוכית ייחודית שתהא תלויה בהקשר הספציפי של בית הספר וקבלת אחריות על עשייה חינוכית ייחודית כז...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי