פירוט התכנית ממבט-על

חכמת המעשה סדנאות חכמת המעשה א' ו-ב' הן לבת התכנית ( וראו גם באתר שרו"ף . ( חכמת המעשה נארגת דרך שלושה תהליכי עיבוד משלימים : . 1 ההתנסות בבית הספר ; . 2 חקר העשייה ; . 3 חיפוש המשמעויות החינוכיות וניתוחן . ההליכים אלה מדגישים את התפיסה השמה את העשייה במרכז ורואה בה בסיס ללמידה ולהבניית הידע המקצועי . מגוון סיפורי העשייה המובאים אל הסדנה , הם ההופכים לטקסט של חכמת המעשה ( ראו בפרקים , ( 8-7 שהוא בסיס לתהליך דינמי של למידה שיתופית לקראת יצירת ידע חדש . תהליך זה כולל פתיחות לניסיון קודם , לרגשות ולצרכים של חברי הקהילה , תוך מוכנות לבחון - ככל פעם מחדש - מה המתאים לסיטואציה הייחודית . זהו תהליך של בניית זהות מקצועית תוך טוויית מארג חדש של משמעויות , נורמות וקודים . זהות אישית ומקצועית סדנת הזהות האישית והמקצועית מתבססת על תפיסת המרחב הבית ספרי כתור סביבה רכ-תרכותית המאוכלסת בידי פרטים השונים זה מזה ברקע , באמונות ובתפיסות העולם , המשפיעים על הדיאלוג המקצועי המתהווה בו . ( Connelly & Clandinin , 1995 ) מאחר שהאינטראקציה הלימודית בסביבה זו תלויה במידה רבה ביכולת לקיים דיאלוג פתוח בין תלמידי...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי