תיאור התכנית

התכנית מתנהלת בשתי קבוצות אם : "ילדות" - קבוצה המאחדת את כלל הסטודנטים המכשירים עצמם לגיל הרך , לבית הספר היסודי ולחינוך המיוחד ; ו"נעורים" - קבוצה המאחדת את כלל הסטודנטים המכשירים עצמם לבית הספר העל-יסודי ככל הדיסציפלינות . בשנה א' מתנסים הסטודנטים בבתי ספר שעמם יש לתכנית קשרי עמיתות ואליהם מנותבות כל אחת מקבוצות האם . בתוך בתי הספר מתפצלים הסטודנטים להתנסויות בתחומים הרלוונטיים לכל אחד . העיבוד , החקר והלמידה של ההתנסות ( סדנאות חכמת המעשה א , ' וסוגיות בהוראה ולמידה כמו.- כישורי שפה וחברה ) נערכים כמסגרת כל אחת משתי הקבוצות העיקריות "ילדות" ו"נעורים . " שתי קבוצות האם נפגשות כקבוצה הטרוגנית בסדנאות כלליות כמו : זהות אישית ומקצועית , שפות חשיבה ולמידה וסוגיות בחירה . בשנה ב' מושם הדגש על תחומי התמחות , וההתנסות בשנה זו מפוצלת לכתי ספר ולגנים שונים , אולם סדנאות העיבוד והחקר ממשיכות להתקיים בקבוצות האם של "ילדות" ו"נעורים" ( חכמת המעשה ב . ( ' בסדנאות אלו מתקיימת מסגרת למידה שיתופית שבה עוסקים הסטודנטים בחקר נרטיבי עצמי ובשאלות העולות מתוך ההתנסות . נוסף על כך , בשנה זו מתקיימות סדנאו...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי