על תהליך הכתיבה ועל מבנה הספר

הנה הם באים . ואני לא מוכן . איך יכולתי להיות מוכן ! אני מורה חדש ולומד תוך כדי עבודה . ( מק'קורט , ( 2007 , 2005 בשנת תשס"א , לקראת תום תהליך האקדמיזציה במכללות להכשרת מורים , התקיימו במכללת קיי דיונים רפלקסיביים שעניינם היה בירור וחשיבה מחדש על ההכשרה להוראה . תהליך זה שהחל במסגרת הוועדה של ראשי החוגים והמסלולים , התפתח בהמשך לקבוצות דיון שבהן השתתפו מורים רבים ונדונו היבטיה השונים של ההכשרה . בנייר עמדה שנכתב לסיכום התהליך , צוינו שלוש נקודות מרכזיות של אי-נחת מהתכנית הקיימת : א . הנתק בין התאוריה לבין המעשה בתכנית הלימודים ; ב . הלימה נמוכה בין תהליכי הלמידה וההוראה כמכללה , לבין התהליכים שאנו מצפים לראות בפועל כבית הספר ; ג . "מיקוד מסלולי" חזק מאוד והיעדר תהליכי למידה המאפשרים התפתחות תפיסה פרופסיונלית רחבה ומערכתית יותר . לקראת תום השנה ובמקביל לתהליך המתואר לעיל , התחיל להתקיים דיאלוג בינינו ובין גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך , שמטרתו הייתה לבחון דרכים שאפשר לקיים בהן שיתוף בינינו לבין הגף , האמון על החדרת חדשנות וכיוונים " פורצי דרך" לגנים ולבתי הספר . שני תהליכים אלה פתחו את...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי