שיתוף חינוכי פעיל סיפור של הכשרת מורים

ורכות : יהודית ברק ? אריאלה גדרון תמונת השער : ענידת ?< ריגה של אילנה רווק , " ימים בנגב" ( אכיכ ) רוחב : , 100 גובה : , 140 עומק : 2 חומר : כותנה , פשתן . סיזל . סנסנים . סיבי קוקוס , עלי תירס ויוטה טכניקה ; טפסטרי תאוריה ומעשה בר , כו 1 ! רת מורים ץיוו 0 ? DII'II ? 0 ע > ל סי 0 ור של הכשרת מורים עורכות : יהודית ברק ? אריאלה גדרון  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי