תרגיל 16: ביוגרפיות אישיות וזיקתן לרעיון ההכוונה העצמית

דליה עסנןאל רץ \> בתרגיל זה מוצגים קטעים מתוך שיחות ומתוך ריאיונות שהתקיימו עם שתי מורות המלמדות בכיתה ד י . דרך הקטעים המוצגים ניתן ללמוד על הרקע הביוגרפי של המורות ועל תפיסותיהן ואמונותיהן לגבי רעיון ההכוונה העצמית בלמידה . במסגרת כתי הספר שבו פועלות מורות אלו יושמה במהלך אותה שנה שבה נערכו השיחות תכנית התערבות לפיתוח סביבות המקדמות הכוונה עצמית בלמידה . במהלך התרגיל נבחן אם וכיצד השפיעה אותה תכנית התערבות על גישתן ועל אמונותיהן הפדגוגיות של שתי המורות . בניתוח הקטעים תוארו מניעיה של כל מורה לבחור במקצוע ההוראה , יחסה של כל מורה לכיתתה , יחסה לצרכים של התלמידים השונים , תפיסת דימוי הלומד בעל ההכוונה העצמית , התנאים המקדמים או המעכבים את צמיחתם של תפקודי ההכוונה העצמית ועוד . באמצעות תרגיל זה אנחנו מקווים להגביר את מודעות המשתלמים לחשיבותו של המורה - רקעו , אישיותו , אמונותיו והעדפותיו - כגורם משמעותי בסביבה הלימודית ובעל השפעה על התנאים למימוש רעיון ההכוונה העצמית בלמידה . כמו כן נקווה שהתרגיל יסייע למשתלמים להכיר בשונות ברקע ובאמונות של מורים , ובכך ששונות זו עשויה להסביר מדוע נוצרי...  אל הספר
מכון מופ"ת