שער ה ביוגרפיות ואמונות אישיות וזיקתן לטיפוח הכוונה עצמית בלמידה

תר 16 ! ' ^ י כ >» גרפ )> ת אישיןח . ppm לרעיןן ההכן 1 נה העצל / ית דליה עמנואל 340 מםא דליה עסנןאל כאשר אנו בוחנים את פעולתם , את התנהגותם ואת דפוסי חשיבתם של מורים המעורבים בקידום רעיון ההכוונה העצמית בלמידה , חשוב שנתחקה אחר הרקע האישי שלהם . באמצעות דיאלוג עם המורים ניתן לבחון כיצד הרקע האישי משפיע על עיצוב תנאים מקדמים או בולמים בסביבה הלימודית , ובאיזה אופן מסייעים תנאים אלה בידי המורים לטיפוח של תפקודי הכוונה עצמית בלמידה . הסיבה לחשיבות ההתחקות אחר הרקע האישי של המורים היא שדפוסי חשיבה והתנהגות רבים שהוטמעו עם השנים בתודעתם של המורים ממלאים מדי יום תפקיד גלוי וסמוי בהכרעות המתקבלות על ידם בכיתה . ( Lipka & Brinthaupt , 1999 ) דפוסים אלה הקשורים במטענם הביוגרפי של המורים כוללים אמונות , תפיסות , ערכים ומושגים על העצמי ועל קשרי הגומלין שהפרט מעצב עם זולתו בסביבה שבה הוא פועל . דפוסים אלה גם משקפים מכלול של מניעים המזינים את הכרעות המורה בנוגע לבחירת ההוראה כמקצוע או כקריירה עתידית . לצדם של דפוסים אלה מתפתחת אף הנטייה להחזיק בדימויים ובתפיסות חינוכיות מובילות , המכתיבים את שיקולי...  אל הספר
מכון מופ"ת