תרגיל 15: ביקורה של מנהלת המחוז בבית הספר: להתבונן פעמיים ולראות כפליים

הביקור , הביקורת והמחשבה השנייה המתקנת דליה עטנןאל רל / ע מנהלת המחוז נוהגת לבקר בבתי ספר פעמים רבות מדי שנה . הביקורים האלה כרוכים לרוב בהכנה רבה ומלווים בהתרגשות . עם גמר הסיורים מופקים בדרך כלל משובים ורשמים הדדיים . יש בתי ספר החותמים את הביקור ברשמים כלליים וחוזרים לשגרות היומיום , ויש אחרים המנצלים את הביקור להערכה מעצבת ולבחינה מחודשת של סוגיות המסייעות להשבחת התהליכים במוסדם . בתרגיל שלפניכם מתואר ביקורה של מנהלת המחוז בבית ספר יסודי ממלכתי במרכז הארץ . בית ספר זה מקדם מזה שנים אחדות את רעיון ההכוונה העצמית בלמידה . במהלך הביקור בחטיבה הצעירה ביקשה מנהלת המחוז לשוחח עם תלמידים שונים על השגרות בבית הספר וכן על המוצגים התלויים על קירות בסביבה הלימודית שלהם . השיחות עם התלמידים , שתועדו על ידי המנהלת , היו מעניינות . חלק מתגובות הילדים עוררו בשלב הראשון מבוכה כי לא תמיד עמדו בציפיות המבוגרים המבקרים , שביניהם נכללו מפקחים ונציגי אגפי הגיל במשרד החינוך . ציפייתם של אלה הייתה שתגובות התלמידים יהלמו את הדימוי האידיאלי של "לומד בעל הכוונה עצמית , " אך לא כך היה . לעתים התעוררה בעקבות ...  אל הספר
מכון מופ"ת