שיעמר סס' ‭:5‬ גיל/וח השיר "היום אני אעני‭/"‬טדןלה