שיעור חסי ‭,4‬ וזלץ שט־. מהי ההגדרה שלי למושג הערכה?