שיעור מסי ‭,4‬ וזל ץ ראשון: שאלות הערגה שנשארו ללא מענה