ש>ע‭7/‬ מסי ‭:2‬ היבטים שתים של הערכה ‭)7)‬גמאות להבהרתם