תרגיל 14: נקודות מוצא לעיסוק בנושא הערכה בכיתה

7 ל > ה עלןטאל , טלטור אייל vp i בתרגיל שלפנינו מובא תיאור של תהליך שבו מורה מלמדת בכיתתה , כיתה ג , ' את המושג "הערכה : " משמעותו ושימושיו . החומר המתועד בתרגיל הובא מתוך מחברת של אחת מתלמידות הכיתה , ואליו צורפו הערות משלימות של המורה . ניתן להבחין בנקודת המוצא שהמורה בחרה לפתוח בה את העיסוק במושג : תחילה היא הציגה הגדרה רשמית של המושג בעזרת מילון , ובהמשך הדגימה אותו במצבים שונים בחיי היומיום . לאורך התרגיל נבחנות השאלות האלה : מה מבינים התלמידים מן התהליך ? האם קיים אצלם ידע מוקדם על מושגי הערכה ? מה הופנם על ידי התלמידים במהלך השיעורים המוצגים ; האם ניתן היה לגשת בדרך אחרת לתהליך ? בתרגיל המורים המשתלמים מוזמנים לבחון את השיעורים באופן ביקורתי . המשתלמים יתבוננו בהם מתוך כוונה לבחון נקודות מוצא שונות ומגוונות לעיסוק במשמעות המושג הערכה , גם מנקודת ראותו של הילד ומתוך התנסויותיו בכיתה ובבית הספר . בתרגיל מודגשות החשיבות שיש בטיפוח תהליכי הערכה פנימיים בקרב תלמידים וחשיבות הצורך להעניק לתהליכים אלה משמעות בסביבה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה . במהלך התרגיל נשאלת שוב ושוב השאלה אם התחלה...  אל הספר
מכון מופ"ת