תרגיל 13: הנהגת יומני למידה אצל תלמידים: ניתוח מקרה

איריס ברץוביך Vp l יומן הלמידה הוא כלי חשוב לפיתוח מודעות עצמית אצל תלמידים ולטיפוח הרגלים הקשורים למיומנויות חשיבה רפלקסיבית , הכתיבה ביומן יכולה לעורר בתלמידים מודעות לתהליכים שהם עוברים במהלך הלמידה בכיתה , וכן עשויה להאיץ בהם לבחון את עמדתם כלפי הנושאים שעליהם הם כותבים . עבור תלמידים רבים יומן הלמידה הוא אמצעי יעיל שבאמצעותו הם מנהלים דו שיח ביניהם לבין עצמם , מפיקים לקחים ולומדים להכיר את עצמם ואת יכולותיהם . בנסיבות מסוימות יומן הלמידה אף יכול להיות כלי בידי התלמיד והמורה למעקב אחר הלמידה וכלי להערכה חלופית . בתרגיל שלפנינו אנו מציגים בפני המורים המשתלמים חומרים שנאספו בשתי כיתות ו' של אחד מבתי הספר במרכז הארץ שבו ניהלו התלמידים יומן למידה . המורה לספרות היא זו שלימדה את התלמידים לנהל את היומן . בתרגיל שלושה חלקים : . 1 כיצד לומדים לכתוב יומן למידה ? נקודת המבט של המורה . 2 מטרות יומן הלמידה מנקודת המבט של התלמידים . 3 ארבעה דגמים של יומן למידה החומרים בתרגיל הם ; / א / ר'ק P ' N / D אל הספר
מכון מופ"ת