תרגיל 12: מהערכת עמיתים להערכה עצמית

איריס ברץוביך /? 7 ע המשימות שלפניכם עוסקות בתהליך שעברו תלמידי כיתה ו' עם מורתם פ . ' נושא הלימוד היה הערכת כתיבה חופשית על ידי עמיתים ועל ידי הכותב עצמו . במהלכו המלילו התלמידים רגשות , דעות ומחשבות : תחילה העלו תחושות של היסוסים ושל אי בהירות , אחר כך העלו מחשבות הנוגעות למעקב אחר ההתנסות , ולבסוף נקטו עמדה לגבי התהליך כולו . פעולת ההערכה משולבת בתהליך למידת הכתיבה ולימוד הדרכים לשכלל אותה . מטרת ההערכה בשיעור שבו עוסקים התלמידים בכתיבה היא לסייע ללומד לשפר את כתיבתו . שלבי הכתיבה היו אלה ; התלמיד מעלה רעיונות , כותב טיוטה , עובר מטיוטה לטיוטה ומשכתב . ההערכה מלמדת אותו לשאול את עצמו שאלות נחוצות על כתיבתו , למשל : "למה התכוונתי "? או "האם אדם אחר יבין את מה שכתבתי ' " ? סיוע עמיתים תורם לא רק להשבחת הכתיבה , אלא גם לטיפוח המודעות העצמית של הלומד לגבי הכתיבה שלו . בעקבות זאת משתכללים כלי ההערכה העצמית של הלומד ( בירנבוים , ; 1997 שפרירי ובוזו , . ( 1995 התלמידים שבכיתתה של המורה פ ' התנסו הן בהערכה עצמית והן בהערכת עמיתים . המעקב אחר התנסותם מראה שהיו קשיים בהערכה עצמית איכותית , בק...  אל הספר
מכון מופ"ת