שער ד הערכה משולבת בתהליכי הוראה-למידה

תר - -12 / ' ^ מהערכת עמיתים להערכה עצמית איריס ברץוביך 241 תר { י ] n - הנהגת י » מט למידה אצל תלמידים . טת > ח מכרה ^ איריס ברץוביך 264 תר 14 /' , ! י י / 7 ) 7 ) pj מ > צא ל 0 ^ ( ץ כמשא הערכה ככיתה דליה עקגןאל ( טלקןר אייל 302 תר : / 5 /^ כ 9 > ן ( רה של מנהלת המתח כנית הקפר.- להתבונן פעמיים ( לראןת כפליים דליה עסג ( אל 323 ס בןא דליה עסמאל אפשרויות בלתי מוגבלות להפיק פוטנציאל עשיר של מצבים בהוראה ובלמידה עולות וצומחות כאשר מתבררים היתרונות שיש לחלופות הערכה בהשגת שיפור אצל הלומדים ( Porter , 1998 ) דבר זה נכון במיוחד לגבי סביבה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה . הסיבה לכך היא שתהליכי הערכה בסביבה המקדמת הכוונה עצמית שזורים כחוליה אורגנית בתהליכי ההוראה-למידה , ואינם מנותקים מהם כפי שהיה בעבר . משום כך יכולים תהליכי הערכה אלה לתרום לכך שתהליכי ההוראה-למידה ימשיכו להתקיים וגם לסייע להשבחתם לאורך זמן . המשוב , הבקרה והערכה הפנימית-עצמית מושתתים על פעולתם של מנגנוני שליטה וויסות של סכמות מטה קוגניטיביות מפקחות . מנגנונים אלה מסייעים לפרט לבחון את דרכו ולפתח כשירויות ומיומנויות לשיפור ביצוע...  אל הספר
מכון מופ"ת