תרגיל 11: מה אנו לומדים ומה אנו מבינים על חג החנוכה?

איריס ברץוביך vp i השיעור מתקיים בכיתה די . המורה א י היא מחנכת הכיתה . בשיעור נוכחים רק 18 תלמידים , כמחצית מן הכיתה . המחצית השנייה נמצאת בפעילות אחרת בבית הספר . בכיתה תלמידים עולים חדשים שלא מכירים את הרקע ההיסטורי של סיפור חנוכה . ילדי הכיתה הוותיקים מלגלגים לעתים על חוסר הידע שלהם . זהו שיעור מסכם בנושא חג החנוכה . פעילות הסיכום החלה בשיעור קודם שבו ציינו התלמידים מושגים מרכזיים הקשורים לחג . תיאור השיעור חושף בפנינו התרחשויות שיש בהן להצביע על ניסיונה של המורה ליצור בכיתתה סביבה מטפחת לומד בעל הכוונה עצמית בעזרת תשלובת של מאפיינים : המורה משרה בכיתתה אווירה נעימה ופתוחה המאפשרת רב שיח בינה לבין הכיתה ובין התלמידים לבין עצמם ; היא תומכת בעזרה הדדית בין תלמידים ; מסייעת לתלמידים בעזרת שאלות מנחות ; יוצרת הזדמנויות למידה פתוחות ומאתגרות ללומדים ; בפעולותיה של המורה בולטת במיוחד ההתייחסות האנושית שלה לתלמידים , המסייעת לקידום הלמידה בכיתה . התרגיל מצביע על כך שמצבים ככיתה מכילים מאפיינים אחדים של סביבה מטפחת לומד בעל הכוונה עצמית , והם שזורים זה בזה . בחלקו השני של השיעור עסקו התלמי...  אל הספר
מכון מופ"ת