תרגיל 10: למידה מחוץ לדלת הכיתה - "הזית"

.... דליה עקמאל 77 ע / השיעור המתועד הוא שיעור הפותח את נושא "הזית . " זהו נושא אינטגרטיבי המיועד לכיתות ד ' בבית ספר ייחודי ללימודי סביבה בגליל . רכזת החינוך הסביבתי בחרה להפגיש את התלמידים עם הנושא הנלמד על ידי העלאת הידע הקיים אצלם . לפיכך בפתח השיחה חותרת הרכזת לכך שפענוח נושא השיעור על ידי התלמידים יתבסס על הידע הקודם שלהם . גם בהמשך , בעת משחק בשדה , מסתייעת הרכזת בידע הקודם של התלמידים לזיהוי תכונות העץ בכרם הזיתים . הגיוון הרב בהפעלת התלמידים באמצעות שיחה , סיפור עממי , סיור , עריכת תצפית ורישומה , שאלון לתלמיד קשור עיניים ועוד יוצר מתח ועניין לאורך השיעור ומפתח תנאים ללמידה הזדמנותית רבה הן בתוך הכיתה והן מחוצה לה . התרגיל ממחיש את חשיבות יצירתם של מצבי למידה פתוחים ומגוונים . התרגיל גם מבהיר את תרומת הרכזת ואת תרומתו של התהליך שהיא מפתחת בסיוע המחנכת לגיוס ההתלהבות והעניין של התלמידים ולקידום סביבה עתירת הזדמנויות לטיפוח ההכוונה העצמית בלמידה . החומרים בתרגיל הם : / א / ר'ק p 'Hf aeNv . 1 רקע . 2 תיעוד השיעור . 3 שאלות לדיון / א / ל / ה . 1 הרקע לתרגיל ומטרותיו . 2 הערות והאר...  אל הספר
מכון מופ"ת