לוח ‭- 4‬ טרכזתים מתתלכים בלןרחב על ‭>0‬ נןשא: דוגסה לכורכזון בנושא ט‭;"‬ בשבט