תרגיל 9: ארגון סביבה לימודית, כיצד? תכנון חלל עם מרכזי למידה ואופן גמיש של הפעלה

כרסלה גינת רץ » בתרגיל זה נעשה ניסיון לתאר את הסביבה הלימודית בחטיבה הצעירה . התרגיל נחלק לשניים . בחלק הראשון מתוארות זירות הלמידה השונות בחטיבה - גן , כיתה , מרחב למידה משותף - באמצעות לוחות . ניתן להבחין בקשר שבין המבנה הארגוני למבנה הלימודים של החטיבה , שכן פעילויות "לימודיות" יותר מתרחשות בחללים שבחסות המורה והגננת , ואילו פעילויות יצירתיות וחופשיות יותר מתרחשות במרחבים . בחלק השני מובאות עדויות של מורות ושל גננות על ההתרחשויות בחטיבה הצעירה . בשני החלקים מצטיירת סביבה פתוחה , עשירה וגמישה המאפשרת לתלמידים לבחור באיזו פעילות לקחת חלק . בולטים מאוד המעברים בין פעילויות פתוחות לפעילויות מובנות , ובין יסודות קבועים לבין יסודות משתנים על פי הנושא ועל פי לוח השנה . החטיבה מאפשרת מעצם מהותה אינטראקציה בין תלמידי הגן לתלמידי כיתה א , ' ובכך מזמנת שיתוף פעולה ועבודת צוות . החומרים בתרגיל הם : wnfaen ^ pninf . 1 רקע . 2 פרק א ' ארבעה לוחות המתארים את הסביבה הלימודית . 3 פרק ב : עדויות של אנשי הצוות על ההתרחשויות A שאלות לדיון  אל הספר
מכון מופ"ת