שער ג פעילויות לימודיות וסביבה לימודית

תר 1 י ) 9 ארגון סביבה לימודית , כיצד .- ? תכטן חלל עם מרכד למידה ( אופן גמיש של הפעלה כרמלה גי נת 176 תר ± י 1101 למידה ל / חוץ לדלת הכיתה - "ה ןית" דליה עמנואל 190 תר ^ י : 11 1 מה אט לולח ים ומה אנו מבעים על חג החעוכה ? איריס ברץוביץ 205 ממא אירים ברץ וביך שער זה עוסק במהותן ובאופי' ן של הפעילויות הלימודיות בסביבה לימודית שיש בה כוונות ופוטנציאל לפיתוח לומד בעל הכוונה עצמית . לומד בעל הכוונה עצמית הוא לומד בעל מיקוד שליטה פנימי , בעל יכולת לקבל הכרעות לגבי מטרות הלמידה של עצמו וכן בעל יכולת לקבוע דרכים למימוש מטרות אלה . הוא גם בעל יכולת להערכה עצמית-פנימית של האופן שבו מתממשות מטרות הלמידה האלו . לומד בעל הכוונה עצמית אף מסוגל לעבוד בשיתוף עם עמיתים ( גורדון , תש " ן ; זילברשטיין וחוב , ' תשס"א ; עמנואל , ; 2001 שור , ( Zimmerman , 1989-, Skager , 1984 ; 1990 בדיונים המעמיקים את התשתית הפילוסופית-רעיונית של רעיון ההכוונה העצמית ובדיון בדמותו של הבוגר הרצוי של מערכת החינוך נבחנו סביבות הלמידה העשויות לקדם את הסיכוי לצמיחתו של לומד מעין זה והתנאים המעודדים הכוונה עצמית בלמידה ( עמנוא...  אל הספר
מכון מופ"ת