תרגיל 8: צורות שונות של שיח כבונות הבנה - האמנם?

א > ר > ס ברקןביץ י ך vp i nv >\ yn המתועד הוא שיעור בהנדסה בכיתה ג * . ' בכיתה 33 תלמידים , השיעור פרונטלי ומתנהל במליאה . ייחודו בכך שהוא מבוסס על ניהול רב שיח שוטף ומתמיד בין המורה לבין התלמידים . השיח מאופיין בכך שצורות השיח הן מגוונות , מקדמות את השיעור ומעוררות את התלמידים למחשבה . המורה היא שמובילה את המהלכים בשיעור . חלק מן השיח בנוי על שאלות פתוחות , מאתגרות ויוצרות עניין וסקרנות בתלמידים , וחלק אחר מורכב משאלות סגורות . על ידי כך מעודדת המורה את התלמידים לקחת חלק בשיעור ולהיות שותפים פעילים בו , למרות היותה שואלת השאלות העיקרית . הממצאים מניתוח התצפית הובילו אותנו להציע את נושא השיח כנושא מרכזי לדיון בתרגיל זה . הוראה פרונטלית מקובלת לצורך הקניית ידע , כלומר זהו תהליך שבו המורה מוסר ידע לתלמיד . במצב כזה התלמיד סביל : עליו לקלוט את החומר ולשנן אותו . בעזרת השיח הופכת המורה את התלמיד לפעיל בשיעור . בחפשו תשובות לשאלות הנשאלות הוא הופך לפעיל ולמעורב בלמידה . כמו כן , התלמיד שואל בעצמו שאלות , מתבונן בתמונות ובסרטוטים , מודד ועורך השוואות . אלו הן פעילויות חקר וגילוי שבעזרתן ה...  אל הספר
מכון מופ"ת