תרגיל 7: העמקת ההבנה לגבי משמעות של ריאיון: דיאלוג מתמשך בשלושה שלבים

כרמלה גינת Vp l תרגיל זה מתבסס על שלושה מפגשים של חוקרת עם ארבעה תלמידים מכיתה ג . ' במהלך המפגשים יזמו התלמידים ריאיון עם החוקרת על עבודתה בבית הספר . בהמשך ניצלה החוקרת את ההתנסות הזו של התלמידים על מנת ללמד אותם מהו ריאיון טוב באמצעות גילוי מודרך . התיעוד מציג סביבה לימודית המאפשרת לתלמידים לכוון את לימודיהם על פי מטרות שהם קבעו , לתכנן את הלמידה , ולהסתייע במבוגר כדי לעבותה . דרך הלמידה היא קונסטרוקטיכיסטית ביסודה , משום שהידע האינטואיטיבי והניסיון האישי הופכים לידע פורמלי המתגבש על ידי הלומדים . ניתן לזהות בתרגיל רכיבים רבים של סביבה מטפחת לומד בעל הכוונה עצמית : עידוד הנעה פנימית , בחירה וגמישות , הוראה מסייעת , טיפוח חשיבה ועדויות על קהילה לומדת . החומרים בתרגיל הם : p'nfaeHv pnlnf . 1 מבוא כללי . 2 פרק א : ' הרעיון . 3 שאלות לדיון . 4 פרק בי : הביצוע . 5 שאלות לדיון . 6 פרק ג . ' היידוע - גילוי מודרך בעקבות התנסות קבוצתית 7 שאלות לדיון / א / 7 / ד ? . 1 מבוא והמלצות להפעלת התרגיל . 2 פרק אי : הרעיון א . ניתוח התיעוד . 3 פרק בי . הביצוע א . הערות מקדימות ב . ניתוח התיעוד ג . סיכ...  אל הספר
מכון מופ"ת