תרגיל 6: מכל מלמדיי השכלתי: ללמידה מקורות שונים

כרמלה גינת רץ » תרגיל זה עוקב אחר עבודה של קבוצת תלמידים מכיתה ג ' שעסקה בבירור משמעויות של מילים , התלמידים פעלו בקבוצה ללא מורה מבוגר . את תפקיד הובלת הקבוצה קיבלו התלמידים על עצמם על פי סדר קבוע מראש . במהלך עבודתם נחשפו דרכי הלמידה השונות של התלמידים וכן האינטראקציות הלימודיות והחברתיות ביניהם . בקטע האחרון פנו התלמידים למורה לבירור שאלה שנתגלעה מחלוקת בנוגע אליה . בקטע זה ניתן לראות כיצד המורה מתייחסת לאופן שבו חושבים התלמידים , וכיצד היא מקדמת באמצעות משוב מתקן את הבנותיהם לגבי הנושא . בניתוח קטעי השיעור השתתפה ד " ר גיסי שריג שהוסיפה לניתוח הפדגוגי שלנו את זווית הראייה של תחום הדעת , אוריינות . החומרים בתרגיל ה : 0 p'Hfnenv pnlnf . 1 רקע . 2 תיאור המטלה הלימודית והסברי המורה על אודותיה . 3 תיעוד השיחה A שאלות לדיון / א / חה . 1 דברי פתיחה . 2 ניתוח בשני שלבים : המשימה וההתרחשות . 3 ניתוח השיחה A סיכום . 5 הערות לשאלות לדיון . 6 המאמר : התוויית דרך חדשה בעזרת "השפה כמכלול" / מונסון ופאל  אל הספר
מכון מופ"ת