תרגיל 5: יישום עקרונות התנהגותיים ליצירת אקלים חברתי תומך בלמידה

כרמלה גינח . רץ » התרגיל מתבסס על שיעור אנגלית שנערך בכיתה ג י . הנושא המרכזי בשיעור היה עידוד עבודה שיתופית בקהילייה לומדת . המורה נקטה בשיעור זה דרכים המחזקות את הביטחון העצמי של תלמידים מתקשים , ואפשרה להם לבחור כראות עיניהם במסייע מבין עמיתיהם . בתיעוד המוצג בתרגיל זה בולטות שגרות ההוראה של המורה , התורמות לזרימה חלקה של השיעור ומפנות את המורה ואת התלמידים לעיסוק בלמידה . ניתן להבחין בחיזוקים חיוביים ושליליים שהמורה מספקת לתלמידים על דרך הגישה ההתנהגותית ( ביהביוריסטית . ( השאלות הנשאלות הן עד כמה תורמת גישה זו ללמידה , ועד כמה היא הולמת סביבה המטפחת הכוונה עצמית . החומרים בתרגיל הם : / א / ר'ק p'NfaeHv . 1 רקע . 2 תיעוד : שיעור אנגלית - "לומדים אנגלית מדוברת" . 3 שאלות לדיון / א 71 /?/ . 1 מבוא תיאורטי - חשיבות הלמידה האינטראקטיבית : בנדורה , פיאז י ה וויגוצקי . 2 קטע מריאיון עם מורה על תרומתה של העבודה השיתופית ללמידה . 3 ניתוח קטעי התיעוד p 'Hf aenv P ' 1 IH ( רץ » זהו שיעור אנגלית בכיתה ג ' בבית ספר ממלכתי דתי במרכז הארץ . התלמידים לומדים אנגלית מדוברת ללא קריאה וכתיבה . שמונה ...  אל הספר
מכון מופ"ת