שער ב הוראה-למידה כדיאלוג רב פנים בהשתתפות מורה ותלמידים

תר ± י ] : 4 פעילות ל / למידים במרכז למידה - איך ( לשם מה ? כרמלה גי נת 64 תר ± י : 5 { "שןם nvnp y התנהגותיים ליצירת אץלים הברתי ת 1 מך בלמידה כרמלה גי נת 74 תר ± י 6 1 מכל מלמדיי השכלתי : ללמידה מץורות שןנים כרמלה גי נת 85 תר { י ) די - ה \) מץ ת ההבנה לגבי משמשת של ריאיון : דיאלוג מתמשך בשלושה שלבים כרמלה גי נת 110 תר ± י ] : 8 צורות שונות של שית כבונות הבנה - האמנם ? איריס ברץוביך 150 ס בןא כרמלה געת השאלה ממה "עשויים" מצבי הוראה-למידה פוריים מעסיקה רבים וזוכה לתשובות מגוונות . מצבי הוראה-למידה נמדדים ומתפרשים באמצעות השקפות חינוכיות , תיאוריות למידה , אמונות ותפיסות של המשתתפים בהם וההקשר החברתי והתרבותי שבו הם מתרחשים . בשני העשורים האחרונים שינו בתי הספר את חזותם מסביבות אחידות שבהן מתקיימת הלמידה רק מאחורי דלת הכיתה לסביבות לימודיות גמישות ועשירות , שבהן מעודדים את הלומדים לבחור פעילויות על פי טעמם ועניינם האישי . כזאת היא סביבת הלימודים שבה מתרחשת האפיזודה המתועדת בתרגיל "פעילות תלמידים במרכז למידה - איך ולשם מהי " בשיחה שמתנהלת עם תלמידות כיתה ב ' נעשה  אל הספר
מכון מופ"ת