תרגיל 3: מי נושא באחריות?

אהובה שולטן רץ » התרגיל מבוסס על שני אירועים קצרים שהתרחשו במהלך שיעור אחד בבית ספר ממלכתי דתי בכיתה א . ' בכיתה 23 בנות . בנים ובנות לומדים בבית ספר זה בכיתות נפרדות . הכיתה לומדת בשיטה של "שיעור גמיש . " שיטה זו מבוססת על חלוקת הכיתה לקבוצות עבודה קבועות של 6-5 תלמידים . החלוקה נקבעת על ידי המורה . המורה מתכננת את סדר יומן של הקבוצות ורושמת על הלוח "משימות חובה" ו " משימות רשות . " בזמן שהקבוצות מתפזרות למקומותיהן לביצוע משימות , יושבת קבוצה אחת ולומדת עם המורה . בדרך כלל המורה עוסקת בהקניית חומר חדש או בבדיקת המשימות שכבר בוצעו . השיעור המתועד הוא השיעור הראשון של אותו יום , ולכן בתחילתו מתקיימת תפילת בוקר . לאחר התפילה תמיד מקיימת המורה שיחה במליאה . נושא הדיון הוא לרוב מענייני הכיתה השוטפים . הקטע הראשון מתעד שיחה במליאה . הקטע השני מתעד קבוצה הלומדת עם המורה . מטרת התרגיל היא ללמוד על אופי השיחה המתנהלת בין המורה לתלמידים , על תפיסת דימוי המורה העולה משיחה זו ועל תפיסת דימוי התלמיד בעיני המורה . החומרים בתרגיל הם : / א / ד'ק p'nhen ^ . 1 תיעוד קטעים מן השיעור . 2 שאלות לדיון ניתו...  אל הספר
מכון מופ"ת