תרגיל 2: שיחה על פעילות חברתית: כיצד לשתף תלמידים?

אהובה שןלטן ר ^ ע התרגיל מבוסס על פעילות חברתית במסגרת ארגון חברת ילדים בבית ספר יסודי . השיחה המתועדת התקיימה בכיתה ו ' בין התלמידים לבין רכזת החינוך החברתי של בית הספר , המלמדת בכיתה זו כמורה מקצועית . מחנכת הכיתה נכחה בכיתה בזמן השיחה . בתחילת שנת הלימודים מתקיימת בדרך כלל בבית הספר פעילות חברתית , שבה שכבת גיל אחת פועלת למען שאר תלמידי בית הספר . כיתות ו' נבחרו להפעיל את " ההפסקה הפעילה . " משמעות הדבר היא שבמשך יום אחד בשבוע יארגנו תלמידי כיתה ו' בהפסקה הגדולה מגוון של הפעלות חברתיות ומשחקים לכל תלמידי בית הספר באמצעות "תחנות" שונות . לפני שמתחילים להפעיל את ההפסקה הפעילה נהוג להגדיר את התפקידים השונים של מפעילי ה"תחנות . " רכזת החינוך החברתי , המורה א , ' נכנסה לכיתה ו' כדי לשוחח על כך עם התלמידים . התרגיל נועד לבחון את אופן השיח של המורה עם התלמידים , לבדוק באיזו מידה היא מנצלת את רעיונותיהם ועד כמה השיח פתוח ודמוקרטי . החומרים בתרגיל הם : p 'ttf aenv p nf nf . 1 רקע . 2 תיעוד השיעור . 3 מראה הלוח . 4 שאלות לדיון . 1 ניתוח התיעוד . 2 ביבליוגרפיה  אל הספר
מכון מופ"ת