שער א מה בין הכוונה עצמית להכוונה חברתית בלמידה?

תר 1 י : 1 1 סה בץ : rcvn . ' עצמ > ת להכ ^» חברתית ? 7 ל > ה על ) . )? אל 29 תר : 2 /' , \ שיחה על פעילןת חברתית.- כיצד לשת ^ תלמידים ? אהובה שןלסן 42 תר .. : 3 /^ .... .... שולמן כאחריןת ? 53 קמא דליה עמנואל תוך כדי התיעוד שלנו את ההתרחשויות בכיתות הבחינו עינינו מדי פעם בילדים שחזרו מהפסקת הצהריים כשפניהם עצובות ומדוכדכות . קשה היה להם להתמסר למשימות הלימודיות , שכן הם היו נסערים וטרודים מאוד בגלל אירוע כלשהו שהתרחש בהפסקה , מריבה שלא יושבה או אולי חבר שהעליב ושלא התנצל . קשה היה לדובב אותם . לעתים קרובות הם לא שעו לבקשת המורה להתאמץ ולהתרכז בנושאי השיעור ולבצע את המשימות הלימודיות . היו ילדים שזנחו את הקבוצה שבה ישבו , וביקשו לחפש מקום למרגוע . תופעות אלו ואחרות הבהירו לנו עד כמה משמעותי לבחון תהליכים לטיפוח הכוונה עצמית בלמידה בתוך הקשר חברתי רחב , Marshall ) , ( 1998 שכן בתוך הכיתה ובמרחבי הלמידה עצמם מתנהלות מדי יום פעילויות גומלין מורכבות . התלמידים נתבעים יותר ויותר לשתף פעולה עם עמיתיהם , לתרום את חלקם הייחודי לתוצר הקבוצתי , לחלוק ולבזר ידע ולעתים אף לתת לעמיתיהם משוב 1997 ) ...  אל הספר
מכון מופ"ת