תוכן עניינים

סבןא - דליה עמנואל , משה זילברשטיין 7 שער א מה בץ הכוונה עצקיל / להכוונה תברתית בלמידה ? 25 תר 1 י ! ??/ מה בין הכ 1 ( נה עצמית להכינה חברתית ? דליה עמנואל ? 2 \> y \ r \ 29 שיחה על פעילות חברתית.- כיצ 7 לשתן' תלמידים ? אהןבה שןלקן 42 תר 3 / ' ^ מי משא באחריות ? .......... שולטן 53 שער ב הוראה-לטידה כדיאלוג רב פנים בהשתתפות סורה ותלמידים 61 ... תר = 4 / ' ^ פעילות תלמידים במרכז למידה - אין ( לשם מה ? כרמלה געת 64 תר : 5 / ' ^ "שום עערומת התנהגותיים ליצירת אץ לים חברתי תומן ^ בלמידה כרמלה גינת 74 תר 6 / ' ^ מכל מלמד" השכלתי : ללמידה מץורות שוטם כרמלה געת 85 תרל / 7 העמל / ת ההם . ה לגבי משמעות של ריאיון.- דיאלוג מתמשך בשלושה שלבים כרמלה געת 110 תל : 8 / ' ^ צורות שומת של שיח כבומת הבנה - האמנם ? א > ר > ס בר קוביץ 150  אל הספר
מכון מופ"ת