טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית: פדגוגיה של ספרות מקרים

דליה עמנואל . איריס כד / 7 / ביץ * כרמלה גינת * אהובה שולן קובץ שגי n"D 1 n 1 & n l ופיתוח תכניות משרד החינוך מחוז המרכז בית ספר למחקר בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות  אל הספר
מכון מופ"ת