ביבליוגרפיה להעשרה

בובר , מי ( תשכ"ד . ( נביאי שקר . דרכו של מקרא ( עמ' . ( 122-119 ירושלים . ברין , ג ' ( תשמ"ג . ( הנביא במאבקיו . תל אביב . הרן , מ' ( תשל"ו . ( בין הנבואה הקדומה לנבואה הקלאסית . בתוך : י' ליכט , ג' ברין ( עורכים . ( הצבי ישראל ( עמ' . ( 91-83 תל אביב . הרן , מ' ( תשמ '' ד . ( חזון הקדשה ותודעה נבואית ( ישעיה מ-סו . ( תרביץ , נג , עמ' . 186 -169 וייס , מ' ( תשנ"ב . ( ספר עמוס . ירושלים . ויסמן , ז' ( תשל"ו . ( מקבילות סגנוניות בספרי עמוס וירמיהו . שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , א , עמ' . 150-129 ורגון , ש' ( תשנ"ט . ( תיאור בוא האויב בישעיה ה . 30-26 בית מקרא , קנט , עמ' . 305 -289 זליגמן , י' . ( 1972 ) הנבואה בישראל . ירושלים . מלמט , א' ( תשנ"ט . ( ההתנסות הנבואית במארי ובמקרא - בחינה מחודשת . על הפרק , , 16 עמ' . 46-27 מלמט , א' ( תשנ"א . ( מארי וישראל , שתי תרבויות שמיות-מערביות . ירושלים . נהר , א' . ( 1983 2 ) נבואות ונביאים . מהות הנבואה . ירושלים . פידלר , ר' ( תש"ס . ( בין 'התבן' ו'הבר : ' דו-ערכיות ביחס לחלום במקרא וזיקתה למזרח הקדום . שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , יב , ...  אל הספר
מכון מופ"ת