פרק שביעי: חזונות אחרית הימים

חזונות אחרית הימים מהווים כידוע נושא מרכזי בתורת הנביאים . ישנם הרואים חזונות אלה כנושא נפרד ויש הסבורים שהם חלק מנבואות הנחמה , בנבדל מנבואות התוכחה , אך דומה כי קיים קשר מהותי בין חזונות אלה ובין נושאי הנבואות האחרים . זהו קשר של יחס הפוך בין ביקורת ההווה ובין תמונת העתיד האידאלי של אחרית הימים הנביא מבקר בעיקר את ליקויי ההווה העומדים כמכשול וכניגוד לתמונת העתיד הרצויה בעיניו , ולהפך : העתיד האידאלי מורכב בעיקרו מתיקוניהן של קלקלות ההווה . ראייה זו של הדברים תבהיר ללומדים שעל אף שהנביא מונה בתוכחותיו חטאים רבים מתחומים שונים , הוא שואף למקד את תוכחותיו בתחומים המעכבים את מימוש חזון העתיד . אגב , יחס דומה בין נושאי הנבואה אפשר למצוא גם בין נבואות הפורענות ובין מהותו של החטא : מאופן תיאורו של העונש הצפוי אפשר להבין לאשורו את מהות החטא ( דוגמה מובהקת : "ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ פחו , וגבור לא ימלט נפשו . ותפש הקשת לא יעמד , וקל ברגליו לא ימלט , ורכב יוסוס לא ימלט נפשו . ואמיץ לבו בגבורים , ערום ינום ביום ההוא נאם ה , "' עמוס ב , יד-טז . המכנה המשותף לכל פרטי העונש מלמדנו שהחטא הוא הס...  אל הספר
מכון מופ"ת