פרק חמישי: אידאל חברתי-מוסרי בחטיבת נבואות על בית דוד

בעת שאנו מעיינים בספרות הנבואה כדי ללמוד על יחסם של הנביאים למלכי בית דוד , עלינו לזכור כי מדובר בשושלת אשר שלטה ברציפות למעלה מארבע מאות שנה , מימי דוד בן ישי ועד ימי צדקיהו בן יאשיהו ( משנת 1005 לפנה"ס בקירוב עד 586 לפנה"ס . ( תקופה ממושכת זו מזמנת מן הבחינה ההיסטורית תמורות חברתיות וזעזועים מדיניים , והדיהם של אלה נשתמרו בספרות ההיסטוריוגרפית שבמקרא , בעיקר בספרים שמואל ב , מלכים א-ב ודברי הימים א-ב . יתר על כן , מתוך המציאות המשתנה צמחה והתפתחה במשך הזמן גם תפיסה איךאלית שכללה ציפיות לקביעות ולהמשכיות של " בית דוד" בממד על-זמני . הביטויים "כיסא דוד" ( ישעיה ט , ו ; ירמיה יז , כה ; כט , טז ; לו , ל , ( "זרע דוד" ( ירמיה לג , כו , ( "סוכת דוד" ( עמוס ט , יא ) ו"חסדי דוד" ( ישעיה נה , ג ) - שמבטאים תפיסה איךאלית זו - מקורם בתקופה שמהבית הראשון עד חורבן ירושלים . בנבואתו של ישעיהו בן אמוץ מוצג הילד שייוולד לבית דוד בכינויים המבטאים תכונות על-אנושיות כמעט : "פלא יועץ אל גבור אבי-עד שר-שלום" ( ישעיה ט , ה-ו . ( אפשר שיש בתכונות אלה כדי לעצב דמות הדומה באופן שלטונה - "במשפט ובצדקה" - לאלו...  אל הספר
מכון מופ"ת