פרק שלישי: הרצף הספרותי או הקשרים בין יחידות הנבואה

בפרק זה נבדוק את דרכי הקישור בין הנושאים השונים או בין הנבואות השונות , ונצביע על סיבות אפשריות לפיצולם של נושאים מסוימים ולשילובם של עניינים אחרים בין קטעיו של הנושא המפוצל . בדרך זו ננסה להבין את הרצף הנוכחי של הנבואות ואת השיקולים והרעיונות שהנחו את העורכים . הדעה הרווחת בספרות המחקר היא שהיחידה הספרותית הבסיסית , דהיינו נבואה שנאמרה במעמד אחד , הייתה מעיקרה קצרה וכללה מספר מצומצם של פסוקים , כעשרה ואף פחות מזה . הטקסט הנבואי הנוכחי הוא פרי צירוף , תוצר של עריכה משנית , בין שזו נעשתה בידי הנביא עצמו או בהנחייתו ובין שנעשתה בידי תלמידיו או בידי עורכים מאוחרים . כתוצאה מעריכה זו אנו מוצאים זו בצד זו נבואות בנושאים שונים . סיבת הצירוף אינה ברורה והפרשנים חלוקים בדעותיהם בעניין זה . במקומות מסוימים יש קשר אסוציאטיבי בין נבואה לנבואה או בין נושא לנושא , ולרוב זהו תסמיך ( אסוציאציה ) של לשון ביטוי המופיע ביחידה אחת חוזר ומופיע ביחידה הסמוכה לה , לעתים בשינוי קל , בהתאם להקשר . כך אנו מוצאים בישעיה א , ט את ההכרזה "לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט , כסדם היינו לעמרה דמינו , " ובפסוק שאחר...  אל הספר
מכון מופ"ת