פרק ראשון: עידון והפנמה - מן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב

בפרק זה נעיין בנושאים אופייניים לספרות הנבואה , תוך בדיקת ההתפתחות שחלה במעבר מן הנבואה הקדומה לנבואה הקלסית . העיון לא נועד ללימוד תולדות הנבואה , אלא להעמקת ההבנה של נושאים מרכזיים באמונתם ובתורתם של הנביאים . ההתפתחות הבולטת היא באופן תפקודו של הנביא . כמו כל הנביאים , גם הנביא הקדום , ובעיקר אליהו , מצטייר כמי שלחם למען טוהר האמונה בה . ' אבל מן האפיזודות השונות מתקבל הרושם שהוא נתפס בעיקר כמי שבידו להבטיח סיפוק צרכים חומריים ומילוי משאלות חומריות : הורדת גשמים , ריפוי חולים , הבטחת פריון ופוריות , קללת אויבים , ביצוע פעולות מגיות ועוד . לעומתו , הנביא הקלסי שואף להפנים בלב העם את האמונה בה / וכשלב ביניים בדרך להפנמתה השלמה הוא מתנה את ברכת השמים ואת מתנות הטבע בהתנהגותו המוסרית של האדם . השינוי בדרכי תפקודו של הנביא כרוך בהעברת עיקר פעילותו ממישור הפרט אל המישור הלאומי , או מסכסוכים עם המלך ועם חוגי השלטון לכיוון של יצירת זיקה בין אירועי העבר וההווה לבין העתיד האיךאלי . השינוי מדרך הפעולה של איש האלוהים ( הנביא הקדום ) לדרך הפעולה של נביא הכתב בא לידי ביטוי הן בנבואות התוכחה והן ב...  אל הספר
מכון מופ"ת