הקדמה

יחידת הוראה זו נועדה בעיקר למורי מכללות ולמורים בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון . היא עשויה להיות לעזר גם לסטודנטים המכשירים עצמם להוראה והנמצאים בשלבי לימוד מתקדמים . הנחתנו היא שהמעיין בחומר זה מתמצא בספרות המקרא ויש לו היכרות בסיסית עם ספרות המחקר . בהתאם להנחות אלה בנינו את עיוננו ובחרנו את הנושאים . מכיוון שיחידת ההוראה לא נועדה לשמש מבוא לספרות הנבואה או להצגה כללית ומקיפה של ספרות זו , לא פירטנו את צורות היסוד , את הסוגות הספרותיות ( ז ' נרים ) ואת טיפוסי הנבואות . מבואות כלליים וחיבורים מקיפים מצויים בהישג יד ועומדים לרשות המורים , וחלקם צוינו בביבליוגרפיה של חוברת זו . נציין כאן שתי חוברות מבוא שנכתבו בעבור הסטודנטים הישראלים הלומדים מקרא במסגרת אקדמית : - ז ' ויסמן , ר' פידלר , ספרות הנבואה , בתוך : ממא למקרא ( כרך ה , יחידה , ( 9 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב תש '' ן . - א' רופא , מבוא לספרות הנבואה , אקדמון , ירושלים תשנ"ב . חברי צוות הפיתוח של יחידת הוראה זו הנם בעלי ניסיון רב בהוראה , בעיקר במכללת אורנים , וחלקם גם בחוג למקרא שבאוניברסיטת חיפה . כל חברי הצוות התנסו בליוו...  אל הספר
מכון מופ"ת