תיאור כותבי הפרקים

0 רו ' 9 ץלי 1 \ אולשט"ן פרופסור לחינוך לשוני בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים . תחומי התמחותה הם רכישת שפה שנייה ( אנגלית ועברית , ( תכנון לימודים , ניתוח השיח , דו לשוניות , קליטת עלייה והוראת הקריאה . עלית אולשטיין פעילה בארץ ובחו"ל בתחומי החינוך הלשוני ופרסמה ספרים ומאמרים בנושאים אלו . 1 '' ר אילנה אלקד-להמן מרצה וחוקרת בחוג לספרות ובחוג לספרות ילדים ובתכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית במכללת לוינסקי לחינוך . ראש היחידה ללימודי המשך במכללה . תחומי התמחותה הם פיתוח חשיבה בהוראת ספרות , מתודיקה של הוראת ספרות , שינוי נורמות בשירה העברית במאה ה20- וספרות ילדים . 9 רו ' 9 שושנה בלום-קולקה פרופסור מן המניין כמחלקה לתקשורת ועיתונאות ובבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית . תחומי המחקר שלה כוללים חקר השיח , תקשורת בין-תרבותית , שפתביניים פרגמטית , התפתחות פרגמטית , אתנוגרפיה של תקשורת , חינוך לשוני , שיח משפחות ושיח המדיה . כתבה ספרים ומאמרים בתחומי הפרגמטיקה של התקשורת הבין תרבותית , שיח משפחות , תרומת שיח רב-משתתפים להתפתחות לשוניתפרגמטית והשיח במדיה . 9 רו '...  אל הספר
מכון מופ"ת