אפילוג

עירית ק 01 פרברג |" OV 2 / VIN r \ % ? y l אחד היעדים של מערכת החינוך בחברה רב תרבותית ורב לשונית הוא יצירת מקום מפגש שיאפשר התפתחות ולמידה אישית וקבוצתית , תוך פיתוח מודעות , רגישות , ידע והבנה של שוני בין אנשים - תנאים הכרחיים להתפתחות וללמידה . פרקי הספר בחנו מקרוב מגוון אירועים שהתרחשו במערכת החינוך , הציגו פרשנות לאירועים אלה , הדגישו את הגלוי וחשפו את הסמוי , ובדרך זאת יצרו מפגש חינוכי נוסף שיביא , כך אנו מקוות , ליצירת תובנות והבנה של תהליכים במערכת החינוך . נצרף עתה את התמונות השונות שצוירו על ידי החוקרים בפרקי הספר השונים כ"פלחים פלחים " של המציאות החינוכית הישראלית , לממשק משלב אחד . ממצאי הפרקים מראים שרגשות השמחה והאופטימיות המאפיינים את הסטודנטים בראשית דרכם מתחלפים ברגש תדהמה ( פרק ( 2 לאור המורכבות והרב ממדיות שמתגלים למורים הטירונים באירועים בעלי משמעות מבחינתם בבית הספר ( פרקים . ( 4-1 אולם אפשר לרכך ולמתן את התדהמה ולהקל עליהם באמצעות תקשורת בין אישית פנים-אל-פנים או תקשורת מקוונת במכללה ובבית הספר ( פרק , ( 3 בייחוד כשמאפיינים אותה מודעות , רגישות והבנה לאחר ( פרקים ...  אל הספר
מכון מופ"ת