דוגמה: הפקה בספרד»ת של הנבדקת הצעירה ‭7:6‬ המתארת את השלב המניע של הסיפור