תרשים A• התפלגות מבעי הדיבוב של המורה - קטגוריות משנה (סה"כ 1119 מבעים)