תרשים ‭- 3‬ התפלגות הפונקציות של מבעי המורה (סה"כ 5399 מבעים)